ลิงก์

■นำทางและให้คำแนะนำเกี่ยวกับบัตรผ่านเซนไดมารุโงโตะ


■แผนกข้อมูลท่องเที่ยวเซนได


■DISCOVER SENDAI


■facebook『Travel to Sendai, Japan』